ONE MONTH ONE CAUSE

— Difonent els valors de la solidaritat —

Des de primers de novembre Ricky Rubio ha liderat la campanya 'One Month one Cause' promoguda per afavorir, destacar, donar visibilitat i difondre la important tasca realitzada per les entitats socials d'Utah. L'acció consisteix en convidar a cadascuna d'aquestes associacions durant un mes als partits a casa dels Utah Jazz.

 

D'aquesta manera, durant el mes de novembre, aquests col·lectius han disposat d'espai, presència i ajuda per donar a conèixer als aficionats el seu treball i actuacions solidàries.

 

La recent posada en marxa de The Ricky Rubio Fundation ha servit per reforçar aquesta tasca solidària a través de la qual Ricky Rubio vol multiplicar la seva faceta social. La campanya va arrencar el passat 22 d'octubre amb la participació de Volunteers of America - Utah la missió de la qual és la de dotar d'autosuficiència i salut a persones, preferentment joves, i poblacions vulnerables que lluiten contra la manca d'habitatge, l'addicció a les drogues i les malalties mentals.

 

Ricky Rubio, a través de la seva Fundació, dona suport a aquesta iniciativa, convençut que aquesta modalitat de participació solidària, gratuïta i organitzada és un element indispensable per construir una societat justa i democràtica a través d'una ciutadania activa i compromesa.

 

Els objectius de la campanya són, bàsicament, difondre els valors de la solidaritat, animar a la participació social, donar a conèixer a les entitats socials de Utah i sensibilitzar sobre les diferents qüestions socials.

 

The Ricky Rubio Foundation afavoreix aquesta acció mitjançant la distribució de 40 entrades a cada associació, els membres comparteixen amb Ricky Rubio un temps al final del partit amb el propòsit de guanyar la màxima difusió.

 

Ricky Rubio, a més, ampliarà aquest ressò a través de les xarxes socials pròpies i de la Fundació i a més visitarà personalment les seves seus. Finalment està en estudi organitzar una gala final de temporada a favor d'augmentar els seus recursos.

X